Bowls wordt op een lange mat gespeeld. De bowls moeten zo dicht mogelijk bij een witte bal, de Jack, worden gerold. De afstand is tussen 23 en 29 meter. Omdat bowls niet rond zijn, zoals een gewone bal maar aan een kant verzwaard zijn, leggen ze een weg af die aan het einde steeds meer een bocht maakt. Het komt aan op techniek, concentratie en inzicht. Bowls is zeer bekend in het Verenigd Koninkrijk en komt daar veelvuldig op de televisie. Bowls wordt daar van jong tot oud gespeeld.

Voor een uitgebreide uitleg en verdere informatie, zie de website van onze club: www.indoor-bowls-club-rotterdam.nl

Wij spelen bowls op dinsdagmiddag van 13.45 uur tot 16.00 uur. Graag zien wij u een keer om met ons mee te doen.


Dinsdag
13:35 - 16:00