Algemeen

Bij korfbalvereniging W.I.O.N. kan tegen aantrekkelijke prijzen worden getennist op kunstgras. Dit kan uitsluitend op de momenten dat van het kunstgrasveld geen gebruik wordt gemaakt door of in opdracht van W.I.O.N. voor wedstrijden, trainingen en andere activiteiten.

De tennisactiviteiten bij W.I.O.N. zijn verdeeld in twee seizoenen: een zomerseizoen en een winterseizoen. Dit betekent dat de tennisdeelnemers bij W.I.O.N zich kunnen aanmelden als zomerdeelnemer of winterdeelnemer. Daarnaast bestaat overigens ook de mogelijkheid van deelname aan beide seizoenen, zogenaamde jaardeelnemer.

Voor jaardeelnemers loopt het seizoen van 1 april tot 1 april. Het zomerseizoen begint op 1 april en eindigt op 30 september. Het winterseizoen loopt van 1 oktober tot 1 april. Het abonnement van jaardeelnemers wordt elk jaar automatisch verlengd. Bij beëindiging van het abonnement dient de jaardeelnemer dit schriftelijk voor 1 maart bekend te maken. Het abonnement voor zomer- en winterdeelnemers wordt elk seizoen automatisch verlengd. Bij beëindiging van het abonnement dient de seizoendeelnemer, dit schriftelijk één maand voor de start van het nieuwe seizoen, dus respectievelijk 1 maart of 1 september bekend te maken.

Beschikbare tennisuren

Vóór ieder seizoengedeelte zal bekend gemaakt worden op welke dagen en uren, dan wel dagdelen de tennisbanen beschikbaar zijn om te tennissen. Dit zal kenbaar gemaakt worden op het mededelingenbord nabij de tennisbanen, via de website van W.I.O.N. (www.wion.nl/tennis) en in informatiebulletins.

De genoemde tijden zijn voorlopig. De definitieve beschikbaarheid is afhankelijk van korfbaltrainingsuren en korfbalwedstrijden. Bekendmaking daarvan vindt plaats op het mededelingenbord nabij de tennisbanen, via de website van W.I.O.N. (www.wion.nl/tennis) en in informatiebulletins .


Maandag
20:00 - 23:00
Wekelijks tijdens korfbalseizoen

Weekdagen
08:00 - 15:00
Tijdens korfbalseizoen

Elke dag
08:00 - 23:00
Juli

Maandag
08:00 - 18:00
Augustus

Elke dag
08:00 - 23:00
1 november t/m 1 maart